Laddstationer framtidssäkrar fastigheter i Stockholm.

Laddstationer för en framtidssäkrad fastighet

Det rullar cirka 23 000 laddbara bilar i Sverige i augusti 2016 och antalet ökar snabbt tack vare ökad medvetenhet och politikernas miljömål. Vill du öka värdet på din fastighet, bidra till ett Stockholm utan fossila bränslen och erbjuda dina hyresgäster att kunna “tanka” billigt när bilen står still? Då kan du installera laddstationer vid fastigheten och få bidrag på upp till 50% av investeringskostnaden.

Att kunna ladda sin elbil där den normalt står parkerad på natten är nästan en förutsättning för att kunna använda elfordon. Oftast är det en enskild plats som till exempel en parkeringsplats som tillhör en bostadsrättsförening, vid ett hyreshus, eller en företagsparkering. Där finns ofta redan el framdragen, till exempel för motorvärmare, och då är det ganska enkelt att anpassa utrustningen för laddning av elfordon.

Ekonomiskt stöd för laddstationer

Du som vill sätta upp laddstationer kan ansöka om ekonomiskt stöd genom Klimatklivet som främjar lokala klimatinvesteringar. Det handlar om 600 miljoner kronor per år 2016–2018 som en del i regeringens vårbudget 2015. Stöd till laddningsstationer ges med högst 50% av investeringskostnaden och med högst 20 000 kronor per laddpunkt med normalladdning.

Utrustningen

Olika bilar har olika kontakter, så det kan verka omständligt att välja rätt. EU har bestämt att Typ 2-kontakten ska vara standard från 2017, så om du installerar den gör du rätt. Övriga standarder (USA, Japan) anpassas enkelt till EU-standard med en adapter.

Det gäller också att fastighetens elsystem klarar av laddstationer, och det kan en certifierad elinstallatör kontrollera. Om fastigheten har motorvärmarstolpar underlättas installationen eftersom motorvärmarna är lätta att byta ut mot laddstationer. Det finns också laddboxar att sätta upp på väggen eller på stolpar vid bilens parkering.

Kontakta oss

Så gör du

 1. Kontakta en certifierad elinstallatör och be om ett möte för att klargöra vilken eller vilka lösningar som passar din fastighet.
 2. Se till att elinstallatören tar fram en offert på helhetslösning.
 3. Ansök om investeringsbidrag genom Klimatklivet
 4. Invänta beslut om bidraget innan du tecknar avtal med leverantören eller påbörjar arbetet med installationen.
 5. Teckna avtal och boka tid för installation.
 6. Låt elektrikern slutbesikta och göra en kvalitetskontroll.

Fördelar med laddstationer

 • Framtidssäkrad fastighet
 • Statligt stöd för investeringen
 • Positiv uppmärksamhet
 • Service till moderna hyresgäster
 • Hållbarare planet genom minskat utsläpp av växthusgaser

Politikernas miljömål

Stockholms Kommunfullmäktige har slagit fast att Stockholm ska vara fritt från fossila bränslen 2050. I regeringens nollvision ska utsläpp och upptag av växthusgaser balansera varandra 2050. Därmed anses Sverige uppfylla sin del av ansvaret för att det globala tvågradersmålet ska kunna förverkligas.

Mer information om laddstationer


Fråga oss om laddstationer

Skicka gärna in formuläret så kontaktar vi dig för kostnadsfri rådgivning.