2019-03-06

Är din elräkning onödigt hög?

Lägre elkostnad med modern elteknik.

Energioptimering med Installationskompaniet.

Elektriciteten är ofta en stor utgift i fastigheterna, och så här kan du göra för att minska energiförbrukningen.

Närvarostyrd LED-belysning

Modern LED-belysning har många fördelar jämfört med traditionella ljuskällor och armaturer.
Se fler tips på hur du kan göra och några av våra belysningsprojekt. Man kan göra mycket med modern elteknik, och vi samarbetar med ljuskonsulter för att ta fram bra förslag för varje projekt.

Tips för att skaffa LED-belysning

  • Be elinstallatören göra ett förslag med kvalitetsprodukter som är närvarostyrda.
  • Köp in materielet genom elinstallatören, så kan du ställa krav på installatören under garantitiden.
  • Låt bara en behörig elinstallatör utföra installationen.

Smart, tryggt och effektivt med modern elteknik

El är så mycket mer än el. Elinstallatören kan hjälpa dig med energieffektivisering, moderna styrsystem för belysning, värme och ventilation, rådgivning om laddstationer och fiberbredband.

Elrätt Idébanken kan du hitta förslag och inspiration inom alla tänkbara områden inom elteknik. Det är en sökmotor med de smartaste, tryggaste och mest effektiva elinstallationerna på marknaden. Upptäck möjligheterna med bland annat belysningsstyrning, larm, dörrautomatik och bokningssystem.

Lägre elkostnad med modern elteknik.
Se gärna Elrätts inspirationsfilm som visar att allt är möjligt med smart elteknik.

Effektiva motorvärmarinsatser

Förut stod motorvärmare på hela natten, men nu finns mycket effektivare utrustning med tidsprogrammering, utegivare och energimätare. Motorvärmarna får el bara så länge som behövs för att värma motorn, den uttagna energin visas på en display i stolpen och debiteras på hyresavin.

Motorvärmarutrustning är också ganska enkelt byta till laddstolpar eftersom el och fundament redan finns där. Det ger en billigare lösning än att installera en helt ny laddstation.

Styrning och automatisering

Ett KNX-system ger stora möjligheter till energibesparande, enkel och säker övervakning och styrning av värme, ventilation, belysning, säkerhetssystem, vattenkontroll etc.

KNX är en standard som används i tusentals apparater och styrsystem som kan kopplas till varandra. Du kan till exempel ställa in så att belysning och värme minskar automatiskt när ett utrymme inte används, eller att markiserna sänks vid ett visst klockslag.

Kolla alltid elföretaget

Kontrollera alltid att elinstallatören eller underentreprenör är registrerad hos Elsäkerhetsverket på kollaelforetaget.se.

En fastighetsskötare får göra enkla åtgärder, men bara behöriga elinstallatörer får utföra avancerat arbete. Fråga gärna oss eller en annan behörig elinstallatör om du är osäker på vilka arbeten som kräver behörighet

Vill du veta mer?

Ring oss på 08-5455 3939 eller skicka in formuläret.

Tags: , , , , , ,

Nyheter
02/04 Är du beredd på framtiden?
25/01 Våra viktigaste frågor om din el
23/01 5 eltips på Elens dag
10/10 Tips för belysning och säker el
28/05 Behöver du elförstärkning?

Prenumerera på våra eltips

* obligatoriskt fält

Visa tidigare kampanjer.