2020-04-02

Är du beredd på framtiden?

Vill du framtidssäkra dina fastigheter så att du kan ta ut mer el, använda modern elteknik och använda smart styrning? Dags att börja nu.

Samhället blir mer och mer elektrifierat, vilket ställer stora krav på elnäten. Kommer kapaciteten i näten att räcka? Redan nu är det för trångt i elnäten i vissa områden, och Stockholm kan komma att ha elbrist under tio år framöver eftersom stamnätet kan vara utbyggt tidigast 2027 enligt Ellevio.

Nyligen lades Ringhals 1 och 2 ner vilket minskar elproduktionen i landet.

Hur ska elen produceras och transporteras, och kommer den att räcka när framtiden är elektrifierad?

Säkra effekten i dina fastigheter

Många fastigheter är inte förberedda för att kunna ta ut mer el eftersom serviskabeln är gammal eller inte tillräckligt stor för mer effektuttag. Dessutom kan gammal utrustning vara en risk för elsäkerheten.

Är dina fastigheter framtidssäkrade med elförstärkning? Undersök om du behöver öka maxeffekten för att kunna använda mer el långsiktigt. Väntetiderna för elförstärkning är långa hos både Ellevio och entreprenören som utför jobbet, så det gäller att agera snabbt. 

Första steget mot en elförstärkning är att låta en behörig elinstallatör besikta elanläggningarna och rådgöra med montören om dina framtida behov.

Viktiga tips om elförstärkning

Ladda ner vår folder med eltips här.

Smarta fastigheter med oberoende bredband

De flesta människor förväntar sig ett boende eller kontor med snabb uppkoppling. Ett oberoende bredband via fiber eller koppar ger många valmöjligheter för både fastighetsägare och boende.

Med eget fiber ökar värdet på fastigheten och möjligheterna att göra fastigheterna smarta med modern teknik. De boende kan välja fritt mellan olika operatörer utan att vara låsta i nätoperatörens avtal.

Snabba fakta

  • Mer möjligheter att göra fastigheten smart
  • Boende får fler valmöjligheter
  • Fastigheten kan oftast anslutas till existerande fiberstomnät

Ladda ner vår folder om oberoende bredband här.

Laddstationer för framtidens fordonspark

I december 2019 fanns cirka 102.000 laddbara bilar i Sverige, och år 2030 väntas antalet laddbara fordon vara 2,5 miljoner. Runt år 2030 blir elbilen det dominerande valet vid köp av personbil. Svenska konsumenter tycker att tillgång till hemmaladdning är viktigt för att välja elbil.*

Vill du ta en aktiv roll i denna utveckling mot elfordon, öka värdet på fastigheten och samtidigt bidra till kommunens mål om ett fosilfritt Stockholm år 2050? Kontakta en behörig elinstallatör och be om ett möte för att klargöra vilka lösningar som passar din fastighet. Om du redan har motorvärmarstolpar har du kommit långt mot att installera laddstationer eftersom el och fundament redan finns på plats.

Tre tips om laddstationer

* Källa: rapporten Elbilsläget 2018 och elbilsstatistik.se

Boka en första konsultation med oss

För att komma närmare framtidssäkra fastigheter bokar du ett första möte med oss. Då kommer vi till dina fastigheter, undersöker elanläggningarna och tar ett samtal om dina behov och visioner för framtiden. Vi rekommenderar att vi undersöker behovet av elförstärkning, förutsättningarna för att installera laddstationer och besiktar elanläggningarna så att de är säkra.

Vi ger också gärna tips om bland annat

  • Styrning och automatisering med KNX
  • Belysning som sänker elkostnaden och ökar tryggheten
  • Underhåll som sparar pengar
  • Larm, dörrautomatik, bokningssystem m.m.

Kontakta oss!

Kom ihåg att du måste kontrollera att elinstallatören är registrerad hos Elsäkerhetsverket innan du beställer tjänster för elinstallation. Kolla elföretaget i förväg på kollaelforetaget.se. Du hittar oss på organisationsnummer 556022-6036.

Frågor och funderingar?

Tags: , , , ,

Nyheter
02/04 Är du beredd på framtiden?
25/01 Våra viktigaste frågor om din el
23/01 5 eltips på Elens dag
10/10 Tips för belysning och säker el
28/05 Behöver du elförstärkning?

Prenumerera på våra eltips

* obligatoriskt fält

Visa tidigare kampanjer.