Bättre ljusupplevelser och lägre elkostnader

 

Traditionella ljuskällor som glödlampor drar mycket el som går till mestadels värme istället för belysning. Det ger onödigt höga kostnader på elräkningen och genererar mycket underhåll. Vi har slutfört fem belysningsprojekt som besparar fastighetsägarna stora kostnader på elräkningarna och ger snyggt och funktionellt ljus.

Fördelar med den moderna LED-tekniken

Elförbrukningen minskar med upp till 80% jämfört med traditionella ljuskällor och armaturer. I Storkyrkan har vi bytt ut 550 glödlampor mot LED, vilket gör att fastighetsägaren kommer att spara in investeringen efter cirka ett år.

Bättre ljusupplevelse. Man kan till exempel lysa upp fönsternischer och sätta släpljus på hissdörrar, punktbelysa lekställningar och ändra färgerna dynamiskt. Det finns mycket att upptäcka, och vi samarbetar med ljuskonsulter som är experter på att designa ljus.

Lägre underhållskostnader eftersom ljuskällorna har mycket längre livslängd och inte avger värme som torkar ut kablar. Både ljuskällor och kablar byts ut mer sällan, vilket sparar kostnader för både materiel och arbete.

Tips för att skaffa en modern belysning

  • Låt elinstallatören göra ett förslag på design och energi- och kostnadseffektivisering. De är vanligtvis experter på detta.
  • Välj rätt produkter, inte billiga andrahandssorteringar som ofta har kortare livslängd än kvalitetsprodukterna. Installatören hjälper dig gärna att välja.
  • Låt elinstallatören köpa in materialet så kan du ställa krav på installatören om produkten går sönder under garantitiden.
  • Anlita bara elinstallatörer som finns registrerade hos Elsäkerhetsverket på www.kollaelforetaget.se. Sedan 1 juli 2017 måste beställare kontrollera detta i förväg. Lär dig mer om den nya elsäkerhetslagen här.

 

Våra slutförda belysningsprojekt

Vi har gjort klart fem projekt av olika karaktär och omfång. Gemensamt är att vi har installerat LED-belysning, vilket sparar elkostnader och ger en bättre ljusupplevelse.

Installationskompaniet har designat och utfört arbetet med ny belysning på skolgårdar.

Vi har både ritat förslaget för belysningen och utfört arbetet på Raoul Wallenbergskolan i Bromma. Se mer på Två klara belysningsprojekt.


Vi har bytt ut 550 ljuskällor från 40 W glödlampor till 6 W LED-lampor i Storkyrkan. Det ger stor minskning av elförbrukningen och lägre underhållskostnader. Se mer på Tre nya belysningsprojekt.


Ebenist - ny belysning och el av Installationskopmaniet

Vi har rivit och installerat all ny el i anrika Stortorgskällaren som har bytt namn till Ebenist och öppnade i maj 2016. Hela restaurangdelen belystes och arbetsbelysningen i köket har förbättrats. Se mer på Tre nya belysningsprojekt.


LED-belysning på Djurgården inkopplad av Installationskompaniet

Vi har kopplat in evenemangsbelysning där färgerna går att variera. Se mer på Tre nya belysningsprojekt.

 

Med bara 12 diskreta LED-strålkastare och salens befintliga belysning har musikerna fått bättre arbetsmiljö i Storkyrkosalen. Se mer på Två klara belysningsprojekt.

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]


Publicerat

i

av