2018-10-31

Dags att lysa upp tillvaron

Installationskompaniet har designat och installerat belysning på Raoul Wallenbergsskolornas gårdar
Det blir mörkare kring fastigheterna för varje dag. Vi tycker det är ett bra läge att se över belysningen, elsäkerheten och fundera på laddstationer.

Fastigheternas belysning bör lysa där människor är under rätt tider. Undersök gärna belysningen för att slippa att hyresgäster möts av mörker runt och i fastigheten. Du kan ställa dig frågan: När ska det lysa just här?

Några enkla tips:

 • Ta något varv ute runt fastigheten och på parkeringen. Anteckna var belysningen inte fungerar som den ska.
 • Kontrollera tidsstyrningen. Du kanske inte har ändrat den sedan i våras.
 • Gå in och kolla belysning och armaturer i entré, trapphus, garage, tvättstuga och alla andra gemensamma utrymmen.
 • Närvarostyrd belysning välkomnar hyresgästerna, avskräcker inbrottstjuvar och sparar elektricitet.

Läs fler ljusa idéer i mörka tider här.

Modern belysning med många fördelar

Ljuskällor som t.ex. glödlampor drar mycket el som blir mer värme än belysning. Det ger onödigt höga elkostnader och arbete med underhåll. Ljuskällorna ska bytas ut, och värmen från dem kan skada kablar som också måste bytas ut. LED-belysning har många fördelar:

Se fler tips på hur du kan göra och några av våra belysningsprojekt. 

Man kan göra mycket med modern teknik, och vi samarbetar med ljuskonsulter som är experter på att designa ljus.

Så skaffar du laddstationer

Antalet elbilar växer hela tiden, och därmed även efterfrågan på laddstationer. Kom ihåg att aldrig använda vanliga vägguttag för att ladda bilen. De kan leverera maxeffekt i cirka två timmar, vilket innebär en stor brandrisk. Så här gör du för att skaffa laddstationer:

 1. Låt en behörig elinstallatör undersöka fastighetens elanläggning. Undersök också intresset bland de som bor eller jobbar i fastigheterna.
 2. Begär minst två offerter på helhetslösningar för normalladdning med drift, underhåll och kringutrustning.
 3. Välj laddutrustning.
 4. Utvärdera offerterna.
 5. Undersök om Klimatklivet ger investeringsbidrag och läs i så fall vår guide till hur du ansöker om investeringsbidraget.
 6. Beställ installation och laddutrustning.
 7. Gör en slutbesiktning.

Läs gärna vår utförligare guide till att skaffa laddstationer.

Elsäkerheten först

Risker i elinstallationer kan man sällan se med blotta ögat. Det krävs att en behörig elinstallatör gör en grundlig undersökning för att säkerställa säkerheten. Anteckna allt som du tror kan vara en risk och kontakta en behörig elinstallatör som undersöker och reparerar eventuella fel. Det här kan du undersöka:

 • Titta om kåpor, ljuskällor och vägguttag är trasiga.
 • Alla synliga kablar ska ha intakt gummiisolering.
 • Kolla även i tvättstugor och andra gemensamma utrymmen.

En fastighetsskötare får göra enklare åtgärder, men anlita bara behöriga elinstallatörer för avancerat arbete. Fråga gärna oss eller någon annan behörig elinstallatör om du är osäker på vilka arbeten som kräver behörighet.

Kontrollera alltid att elinstallatören är registrerat hos Elsäkerhetsverket på kollaelforetaget.se. Om en underentreprenör ska utföra elarbete ska du säkerställa att underentreprenören finns i registret.

Viktigt ansvar för elanläggningen

Fastighetsägaren eller styrelsen är ansvarig för all el i gemensamma utrymmen och i eventuella hyresrätter. Innehavaren av en elanläggning ska se till att den är säker och ska åtgärda eventuella brister.

Regelbunden besiktning av elanläggningen är viktigt för att ha säker el. Hur ofta den ska besiktas beror på hur den används och är utformad. Be gärna en behörig elinstallatör om tips och råd angående hur ofta du bör besikta anläggningen.

Vill du veta mer?

Ring oss på 08-5455 3939 eller skicka in formuläret.

Tags: , , , , , , ,

Nyheter
02/04 Är du beredd på framtiden?
25/01 Våra viktigaste frågor om din el
23/01 5 eltips på Elens dag
10/10 Tips för belysning och säker el
28/05 Behöver du elförstärkning?

Prenumerera på våra eltips

* obligatoriskt fält

Visa tidigare kampanjer.