2015-06-18

Hur säker är din el?

hur-säker-är-din-el
Det syns inte för blotta ögat, men i väggarna gömmer sig ett komplicerat elnät i behov av kontinuerlig besiktning. Bristande kontroll och slarvigt utförda kopplingar kan orsaka stor skada på fastigheten, men framförallt på de människor som befinner sig i sina hem. Installationskompaniet utför grundliga besiktningar, så att fastighetsägaren både kan minimera risken för olyckor och spara pengar. 

Checklista vid besiktning

  • Vi stänger av elen i elcentralen och kopplar in våra mätinstrument för att upptäcka eventuella läckageströmmar.
  • Vi utför kontroll av skyddsjordskontinuitet för att konstatera att rätt värde finns i eluttaget längst bort från elcentralen.
  • Med hjälp av värmekamera kan vi läsa av servicecentralen där huvudsäkringarna sitter för att upptäcka överbelastning eller glappfel.
  • Vi kontrollerar passkontakternas storlek och status i elcentralen för att minska risken för varmgång.

Undvik olyckor och spara pengar

Det krävs endast ett par timmars besiktning för att kontrollera fastighetens elsäkerhet och undvika framtida olyckor och kostnader. Vi ser till att både besiktningsarbete och underhållsarbete sker på samma gång, så att du snabbt kan känna dig trygg i att fastigheten har säker el.

Tips vid proppbyte

Varje gång du byter en säkring (diazid) när strömmen fortfarande är igång blixtrar det till. Detta orsakar brännmärken på säkring, passkontakt och propphuv, vilket i sin tur försämrar ledningsförmågan för varje byte. Stäng av strömmen innan du byter säkringen så undviker du enkelt problemet.

Boka besiktning och underhåll

Vill du veta mer om vad vi kontrollerar under våra besiktningar eller helt enkelt boka en tid, ring oss på 070 554 39 39 (Gunnar) och 070 515 05 75 (Labbe).

En riktigt skön sommar önskar Gunnar och Labbe!

Tags: ,

Nyheter
02/04 Är du beredd på framtiden?
25/01 Våra viktigaste frågor om din el
23/01 5 eltips på Elens dag
10/10 Tips för belysning och säker el
28/05 Behöver du elförstärkning?

Prenumerera på våra eltips

* obligatoriskt fält

Visa tidigare kampanjer.