2018-04-16

Hur säker är din anläggning?

Elsäkerhet besiktning elanläggning
Elolyckor kan få farliga och stora konsekvenser för både boende och fastighetsägare. Att besikta elanläggningen regelbundet är ett bra sätt att minska riskerna och hålla nere kostnaderna. Passa också på att förbereda elanläggningen för laddstationer.

Ansvar och skyldigheter

Som fastighetsägare har man ett stort ansvar att hålla fastigheterna säkra. Om t.ex. elanläggningen börjar brinna eller ger någon en elchock kan fastighetsägaren bli åtalad. Enligt Elsäkerhetslagen ansvarar anläggningsinnehavaren för

  • Anläggningens utförande
  • Fortlöpande och eventuell särskild kontroll
  • Arbetet på och vid anläggningen

Det innebär skyldigheter att se till att anläggningen är säker och att åtgärda eventuella brister. Anläggningsinnehavare som anlitar en elinstallatör måste kontrollera att antingen företaget eller personen som utför installationen finns i Elsäkerhetsverkets register och även upplysa elinstallatören om anläggningen och arbetet.

Besiktning av elanläggningen

Hur ofta en elanläggning ska besiktas ska bestämmas av anläggningens innehavare och beror på anläggningens utförande och användning. Om du inte har elbesiktning i underhållsplanen rekommenderar vi att du rådgör med en elinstallatör om hur ofta du bör besikta anläggningen.

Vi kan både besikta elanläggningen och utföra eventuellt underhåll på några timmar så att du får en säkrare fastighet direkt.

  • Vi letar läckageströmmar, överbelastning och glappfel.
  • Vi kontrollerar att eluttaget längst bort från elcentralen har rätt värden.
  • Vi kontrollerar passkontakternas storlek och status i elcentralen vilket minskar risken för varmgång.

Säkra för laddstationer i tid

Efterfrågan på elbilar växer, och kommer troligen växa ännu snabbare. År 2020 får kommuner införa miljözoner som förbjuder trafik med vissa diesel- och bensinbilar. Stockholms Stad har beslutat att Stockholm ska vara fritt från fossila bränslen 2050.

Fler elfordon betyder att fler vill kunna ladda bilen hemma eller på jobbet. Kontrollera redan nu om fastighetens elsystem klarar av laddstationer. Om du väntar för länge kan det dröja ännu längre tills du kan anpassa anläggningen.

Vi hjälper dig gärna genom att undersöka detta och ge ett förslag på lösning. Antingen förbereder du för ett antal laddpunkter, eller så monterar du flera laddpunkter direkt. Lär dig mer om laddstationer för framtidens fordonspark.

Tips för bra elsäkerhet

  • Besikta anläggningen regelbundet och åtgärda felaktigheter direkt.
  • Låt en fastighetsskötare göra enklare underhåll. Kom ihåg att bara elinstallatörer som är registrerade hos Elsäkerhetsverket får göra mer avancerat arbete.
  • Håll alla teknikutrymmen välstädade. Det minskar brandrisken och förenklar arbetet för service- och underhållspersonal.
  • Se till att gruppförteckning och schema över huvudledningarna centralrummet är aktuella. En elinstallatör kan skapa en sådan viktigt dokumentation.

Lär dig mer

Kontrollera elinstallatören på kollaelforetaget.se
För dig som köper eller beställer elinstallation
Anläggningsinnehavares ansvar
Läs mer om laddstationer här

Frågor och funderingar?

Välkommen att höra av dig till oss på Installationskompaniet. Eftersom vi ofta är ute och jobbar rekommenderar vi att du skickar in formuläret eller ett mejl till oss på info@instkomp.se. Vi återkommer inom kort!

Hälsar Gunnar & Labbe

Tags: , , , ,

Nyheter
02/04 Är du beredd på framtiden?
25/01 Våra viktigaste frågor om din el
23/01 5 eltips på Elens dag
10/10 Tips för belysning och säker el
28/05 Behöver du elförstärkning?

Prenumerera på våra eltips

* obligatoriskt fält

Visa tidigare kampanjer.