2017-02-20

Lägre kostnader och högre fastighetsvärde

Det är alltid läge att se över fastighetens kostnader, tycker vi. Så här kan du göra för att hålla nere energiförbrukningen och dessutom få bidrag för att öka värdet på fastigheten.

Bidrag för laddstationer

Vill du erbjuda billig ”tankning” för elfordon och samtidigt bidra till ett Stockholm utan fossila bränslen? Passa på att installera laddstationer medan du kan få bidrag från Klimatklivet på upp till 50% av investeringskostnaden. En sådan investering kan dessutom öka värdet på din fastighet eftersom den blir framtidssäkrad för framtidens fordonspark.

Några tips på vägen till laddstationer:

  • Använd aldrig vanliga vägguttag (Schuko) för att ladda bilen. De kan leverera maxeffekt i cirka två timmar, vilket innebär en stor brandrisk. Laddstationer klarar full effekt kontinuerligt och har ett skydd och styrning av laddströmmen.
  • Många tror att det bara är att dra en sladd och ansluta en laddbox. Men det första steget är alltid att låta en certifierad elinstallatör göra en noggrann översyn av fastighetens elanläggning för att kunna ansluta laddstationer. Laddboxarna ska också vara anpassade till fastighetens elsystem.
  • Läs mer om bidraget och laddstationer.

Lägre kostnader med rätt LED

Med LED-belysning minskar underhållet och elförbrukningen väsentligt jämfört med traditionella ljuskällor och armaturer. Elförbrukningen kan bli hela 80% mindre! Men det gäller att välja rätt produkter. Fabrikerna distribuerar ofta andrahandssorteringar som säljs billigt. Det kan vara frestande att köpa dessa, men de har ofta kortare livslängd än kvalitetsprodukterna.

  • Vi rekommenderar att elinstallatören köper in materialet. Det ger nämligen ett garantiansvar, vilket innebär att du har rätt att ställa krav på installatören om produkten går sönder under garantitiden.
  • Låt elinstallatören ge ett anläggningsförslag. Installatörerna är vanligtvis experter på energi- och kostnadseffektivisering. Du kan självklart föreslå en viss armatur eller ljuskälla, men låt installatören köpa in och installera den.
  • Läs fler lysande tips för lägre energiförbrukning.

Motorvärmarstolpar kan bli laddstation

Förut stod motorvärmare på länge och drog onödig ström. Nu finns effektiv utrustning med tidsstyrning och utegivare som ger ström bara så länge som behövs för att motorn ska bli tillräckligt varm till avfärden. Varje motorvärmaruttag kan även ha en mätare som skickar underlag för debitering av den använda strömmen direkt på hyresavin.

Motorvärmarstolpar är också en bra början för att kunna ladda elfordon säkert. Det är nämligen ganska enkelt att ersätta dem med laddstolpar. Elen och fundamentet finns ju redan där, vilket ger en billigare lösning än att installera en helt ny laddstation.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Elsäkerheten framför allt

Oavsett vilket eljobb som ska göras i fastigheten är det absolut viktigaste att det görs säkert. Felaktigt installerad el kan orsaka allvarliga olyckor och brand. Därför ska du alltid anlita en certifierad installatör för både stora och små jobb.

Installationskompaniet är medlem i EIO (Elektriska Installatörsorganisationen) och en certifierad installatör.

Läs EIO:s rapport och tips om elsäkerhet eller hitta certifierade installatörer på EIO:s hemsida.

Hör av dig så hjälper vi dig!

Hälsar Gunnar & Labbe

Tags: , , , , , ,

Nyheter
02/04 Är du beredd på framtiden?
25/01 Våra viktigaste frågor om din el
23/01 5 eltips på Elens dag
10/10 Tips för belysning och säker el
28/05 Behöver du elförstärkning?

Prenumerera på våra eltips

* obligatoriskt fält

Visa tidigare kampanjer.