2017-08-04

Nu måste du kolla upp oss!

Den nya elsäkerhetslagen innebär nya krav på den som utför elinstallationer och på beställaren. Från 1 juli måste du som beställare i förväg kontrollera att elinstallatören är registrerad hos Elsäkerhetsverket. 

I den nya lagen ställs många krav på hur elinstallationer ska utföras och hur den lagstadgade kompetensen inom företaget säkerställs. Ansvaret flyttas från en specifik person till företaget, och företaget ansvarar för att alla krav uppfylls. Företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket som kontrollerar att företaget följer reglerna.

Beställarens ansvar

Innan du beställer elinstallationsarbete ska du kolla att företaget eller underentreprenören är registrerat hos Elsäkerhetsverket på elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget.

Som alltid gäller att anläggningsinnehavaren är ansvarig för att anläggningen är säker och för att åtgärda eventuella brister. Om du är osäker på vilka arbeten som kräver registrering hos Elsäkerhetsverket får du gärna fråga oss.

En mycket bra lag!

Vi välkomnar den nya lagen eftersom vi värnar elsäkerheten för alla. Nu är det tydligare att beställare ska anlita registrerade elinstallatörer för avancerat arbete. Förhoppningsvis minskar det risken för olyckor, brand och skador på elanläggningar och människor.

Mer om elsäkerhet

Hör av dig om du vill veta mer!

Hälsar Gunnar & Labbe

Tags: ,

Nyheter
06/12 Bättre ljusupplevelser och lägre elkostnader
28/11 Två klara belysningsprojekt
26/11 Tre nya belysningsprojekt
05/10 Antikrundan är livsfarlig
04/08 Nu måste du kolla upp oss!

Prenumerera på våra eltips

* obligatoriskt fält

Visa tidigare kampanjer.