2017-06-12

Ny lag påverkar dig som beställare

Vi får en ny elsäkerhetslag 1 juli 2017, och det innebär ett helt nytt system för vilka krav som ställs på den som utför elinstallationer. Även beställare påverkas av de hårdare kraven.

I den nya elsäkerhetslagen finns bland annat krav på hur arbeten med elinstallationer ska utföras, vilken kompetens som måste finnas på företaget och hur företaget säkerställer kompetensen. Dessutom flyttas ansvaret från en specifik person till företaget, och företaget ansvarar för att alla krav är uppfyllda.

Elsäkerhetsverket kontrollerar att elinstallationsföretagen följer gällande regler. Därför ska företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning vara registrerat hos Elsäkerhetsverket senast 1 juli.

Beställarens ansvar

När du ska beställa elinstallationsarbete måste du alltid kolla upp att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Om en huvudentreprenör anlitar underentreprenör ska du kolla att underentreprenören finns i registret. Från 1 juli kontrollerar du detta på elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget.

Som tidigare gäller den viktiga regeln att du som anläggningsinnehavare ansvarar för att anläggningen är säker och för att åtgärda eventuella brister. Du är också ansvarig för kontinuerliga och eventuella särskilda kontroller.

Kom ihåg att bara anlita behöriga elinstallatörer för avancerat arbete. Fråga gärna oss om du är osäker på vilka arbeten som kräver behörighet och registrering hos Elsäkerhetsverket.

Lär dig mer på Elsäkerhetsverkets webbplats.

 

Hör av dig om du vill veta mer!

Hälsar Gunnar & Labbe

Tags:

Nyheter
02/04 Är du beredd på framtiden?
25/01 Våra viktigaste frågor om din el
23/01 5 eltips på Elens dag
10/10 Tips för belysning och säker el
28/05 Behöver du elförstärkning?

Prenumerera på våra eltips

* obligatoriskt fält

Visa tidigare kampanjer.