2016-04-21

Risk för chockkostnader och allvarliga personskador

elchock-600x400
En gång per år bör fastighetsägare besikta fastigheten och uppdatera underhållsplanen för att minska kostnaderna och öka säkerheten. Men är det verkligen nödvändigt? Ja, om en bristfällig elanläggning ger ”fru Svensson” en elchock i tvättstugan är fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen ansvarig enligt lagen om skydd mot olyckor.

Förutom personskador och eventuellt åtal kan ett bristande underhåll skapa många besiktningspunkter och höga kostnader. Regelbundna besiktningar av elanläggningen är det bästa sättet att minska dessa risker.

Installationskompaniets elbesiktning

En behörig elinstallatör gör både besiktning och underhåll på några timmar så att du direkt får en säkrare fastighet.

  • Vi stänger av elen i elcentralen och letar eventuella läckageströmmar med våra mätinstrument.
  • Vi kontrollerar att rätt värde finns i eluttaget längst bort från elcentralen genom att undersöka skyddsjordskontinuitet.
  • För att upptäcka överbelastning eller glappfel läser vi av serviscentralen där huvudsäkringarna sitter.
  • Genom att kontrollera passkontakternas storlek och status i elcentralen minskar risken för varmgång.

Så kan du minska kostnaderna

Se till att fastigheten uppfyller kravet på aktuell gruppförteckning och huvudledningschema i centralrummet. Då kan fastighetsskötaren snabbt byta rätt säkring, vilket sparar arbetstid och pengar. Om fastigheten saknar denna viktiga dokumentation kan vi upprätta en ny.

Alla teknikutrymmen ska vara välstädade. En av de vanligaste anmärkningarna är ett ostädat elrum. Ett belamrat elrum kan öka brandrisken och försvåra arbetet för oss vilket leder till ökade kostnader vid elbesiktning.

Anlita en fastighetsskötare som kan göra enklare underhåll som till exempel byta kupor på armaturen och byta lock på brytare. Men kom ihåg att endast behöriga elinstallatörer får utföra mer avancerat underhåll.

Besikta fastigheten regelbundet i stället för att chansa och vänta in problem som i värsta fall leder till personskador och dyra reparationer.

Boka besiktning och underhåll

Ring oss på 070 554 39 39 (Gunnar) eller 070 515 05 75 (Labbe) om du vill veta mer eller boka service eller besiktning.

Kontakta oss för fler tips

Vi har förstås ännu fler tips på hur du kan öka elsäkerheten i fastigheten. Kontakta oss gärna för råd och tips.

Tags: , ,

Nyheter
02/04 Är du beredd på framtiden?
25/01 Våra viktigaste frågor om din el
23/01 5 eltips på Elens dag
10/10 Tips för belysning och säker el
28/05 Behöver du elförstärkning?

Prenumerera på våra eltips

* obligatoriskt fält

Visa tidigare kampanjer.