Så får du lägre elkostnader

Minska energiförbrukningen och elkostnaden i fastigheten
Du kan alltid minska kostnaderna i fastigheten. Elektriciteten är ofta en stor utgift, och så här kan du göra för att minska energiförbrukningen.

Närvarostyrd och rätt LED-belysning

De energisnåla LED-lamporna kan ge en energibesparing på hela 80% jämfört med traditionella ljuskällor och armaturer. Dessutom minskar underhållet eftersom LED har mycket längre livslängd och inte värmer upp och torkar ut kablar. Fabrikerna distribuerar ofta andrahandssorteringar till ett lägre pris, men de har vanligtvis kortare livslängd än kvalitetsprodukterna.

  • Be elinstallatören ta fram ett förslag med närvarostyrda kvalitetsprodukter.
  • Vi rekommenderar att elinstallatören även köper in materialet. Då har du rätt att ställa krav på installatören under garantitiden.
  • Låt alltid en registrerad elinstallatör utföra installationen.

Tvättstugans maskiner

Du kan spara mycket energi och vatten i tvättstugan om du använder moderna maskiner. Tvättmaskiner kan till exempel anpassa vattenmängd och temperatur automatiskt beroende på tvättens mängd, smutsighetsgrad och typ. Det sparar energi för vattenuppvärmning, tvättning och sköljning.

Frekvensomriktare optimerar förbrukningen

Med frekvensomriktare minskar energiförbrukningen i fastigheternas motorer med upp till 85%. Det är en flexibel lösning som anpassar varvtalet i motorerna efter det aktuella behovet. Frekvensomriktare ger en stor potential till energibesparing i till exempel hissmotorer, cirkulationspumpar och fläktmotorer.

Smarta lösningar med modern elteknik


Alla Dagens moderna teknik skapar många möjligheter till smarta, effektiva och snygga lösningar. Se gärna Elrätts inspirationsfilm som visar på möjligheterna.

 

 

Anlita alltid en registrerad installatör

Innan du beställer arbete med elinstallation måste du enligt lagen kontrollera att installatören finns registrerad hos Elsäkerhetsverket. Du måste också kontrollera eventuella underentreprenörer som ska utföra arbetet.

Som alltid gäller att anläggningsinnehavare ansvarar för att anläggningen är säker och för att åtgärda eventuella brister.

Kontrollera elinstallatören på kollaelforetaget.se  och läs mer om elsäkerhetslagen, tips och ditt ansvar här.

Lär dig mer

Vi hjälper dig med dina elprojekt

Vi är experter på elinstallation och ger gärna tips kring energibesparing, moderna lösningar och elsäkerhet. Kontakta oss så hjälper vi dig framåt.

Hälsar Gunnar & Labbe

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]


Publicerat

i

av