Så lätt minskar du energiförbrukningen – 5 miljövänliga och säkra tips!

bildnyhetsbrev
I vintermörkret är det lite extra lockande att låta belysningen och värmen gå på högvarv. Det gör det viktigt att se över elförbrukningen i fastigheten, såväl ur miljömässig som ur kostnadseffektiv synvinkel. Här får du våra bästa tips på hur du kan minska elförbrukningen i fastigheten året runt!

1. Byt till LED-armatur

Med LED-armatur förminskar du elförbrukningen med upp till 80%. Dessa är dessutom närvarostyrda, vilket betyder att de endast lyser när någon är i rummet. I till exempel hissar kan det ur säkerhetssynpunkt vara av intresse att det alltid finns ett grundljus, men samtidigt vill du inte att det ska lysa för fullt dygnet runt. I LED-armaturer finns möjligheten att ställa in så att lampan i hissen lyser på t.ex. 10% innan du går in i hissen och slår om till fullt när du öppnar hissdörren. Läs mer om energioptimering

2. Se över maskinparken i tvättstugan

Vi ser över elförbrukningen i tvättstugans maskinpark för att identifiera eventuella energislukare. Därefter presenterar vi en utvärdering med åtgärder på vad som bör göras för att minska förbrukningen. Vi kan även se till att koppla in ett tidur om detta saknas, så att de boende inte tvättar under natten eller glömmer att stänga av belysningen när de lämnar tvättstugan. Läs mer om energioptimering

3. Installera styrsystem för motorvärmare

Termotakt är en styrutrustning och en termostat som samverkar med motorvärmarutrustningen och kontrollerar strömförbrukningen så att motorvärmaren inte står på för fullt dygnet runt och drar onödig energi. Termotakt skickar ut ström i intervaller – 90 sekunder av, 90 sekunder på – för att på så sätt minska strömförbrukningen med upp till 50%. Läs mer om energioptimering

4. Frekvensomriktare utvärderar och anpassar förbrukningen

Med en frekvensomriktare i fastigheten så analyseras motorförbrukningen i bland annat hissmotorn och fläktmotorerna. Med varvtalsstyrningen kan du reducera energiförbrukningen med 85%. Detta system minskar dessutom strömrusningarna i motorerna. Läs mer om energioptimering

5. Elsäkerhet är allt

Vi utför en fullständig besiktning av fastigheten för att utvärdera elförbrukningen, men framförallt för att identifiera eventuella säkerhetsrisker. Elsäkerheten är absolut viktigast, och det kommer per automatik med en tydlig planering och installation av våra miljövänliga system. Läs mer om vår service.

Glöm inte att släcka ljuset

Detta gäller inte bara de vackra, levande ljusen som brukar åka fram ungefär samtidigt som vintermörkret lägger sig över landet. Kom även ihåg att släcka lamporna innan ni lämnar hemmet, tvättstugan, kontoret, osv. Det är det enskilt enklaste tipset för att minska onödig energiförbrukning.

Med vänliga hälsningar

Gunnar och Labbe

Du når oss på 070 554 39 39 (Gunnar) och 070 515 05 75 (Labbe)


Publicerat

i

av