Så minskar du riskerna och kostnaderna

Att underhålla fastigheten är ett säkert sätt att hålla nere kostnader och förebygga skador. Varje år bör fastighetsägare besikta fastigheten och uppdatera underhållsplanen. Från 1 juli gäller dessutom hårdare regler för både beställare och installatörer.

Fastighetsägare är skyldiga att skydda hyresgäster och boende enligt lagen om skydd mot olyckor. Om till exempel elanläggningen börjar brinna eller ger någon person en elchock kan ägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse bli åtalad. En årlig besiktning av fastigheten och en noggrann underhållsplan minskar riskerna för skador och håller nere kostnaderna.

Elbesiktning – så gör vi

Våra montörer kan både besikta och underhålla din elanläggning på några timmar så att du får en säkrare fastighet direkt.

  • Vi stänger av elen i elcentralen och söker läckageströmmar.
  • Vi kontrollerar att eluttaget längst bort från elcentralen har rätt värden.
  • Vi letar överbelastning och glappfel genom att läsa av serviscentralen där huvudsäkringarna sitter.
  • Vi minskar risken för varmgång genom att kontrollera passkontakternas storlek och status i elcentralen.

Hårdare krav på beställare

De nya reglerna för elsäkerhet innebär bland annat att elinstallatören måste upprätta en egenkontrollplan över sin personal. Installatören ska komplettera med kompetenskort som klargör vad varje person får göra och inte får göra.

Från 1 juli 2017 måste företag som köper tjänster av elinstallatörer kontrollera att elinstallationsföretaget finns med i Elsäkerhetsverkets register. Kolla elföretaget på Elsäkerhetsverkets hemsida.

En huvudentreprenör som inte själv utför elarbetet bör berätta för dig vilket företag som gör det. Då kan du kontrollera företaget i registret.

Skyldigheter för anläggningsinnehavare

Du som äger lokaler med el måste se till att anläggningen är säker och åtgärda eventuella brister. Den som utför elinstallationsarbete ska finnas i Elsäkerhetsverkets register, och du ska ge nödvändig information om elanläggningen och arbetet.

Läs mer om vad det innebär att vara innehavare av elanläggning.

Så håller du nere kostnaderna

  • Se till att gruppförteckning och huvudledningschema i centralrummet är aktuella. Det sparar tid och pengar när någon ska byta säkring. Om fastigheten inte har denna dokumentation kan vi upprätta en ny.
  • Alla teknikutrymmen ska vara välstädade. Ett belamrat elrum kan öka brandrisken och försvåra arbetet för oss vilket leder till ökade kostnader vid elbesiktning.
  • Anlita en fastighetsskötare som kan göra enklare underhåll. Men kom ihåg att endast behöriga elinstallatörer får utföra mer avancerat arbete. Fråga gärna oss om du är osäker.
  • Besikta fastigheten regelbundet i stället för att chansa. Ett litet problem kan snabbt bli stort och orsaka personskador och dyra reparationer.

Boka besiktning

Ring oss på 08-5455 3939 om du vill veta mer eller boka besiktning.

Fler eltips

Så minskar du elförbrukningen
Kontakta oss för fler tips

Hör av dig så hjälper vi dig!

Hälsar Gunnar & Labbe


Publicerat

i

av

Etiketter: