2017-04-10

Så skaffar du laddstolpar

 

Laddstolpar höjer fastighetsvärdet
Många bostadsrättsföreningar börjar installera laddstolpar för elfordon. Det är en bra service till föreningens medlemmar och för att bidra till ett fosilfritt Stockholm år 2050, som är kommunens mål. Förut installerade föreningarna fiberbredband, och nu är det dags för laddstolpar.

Den bästa laddningsplatsen för elbilar är vid den ordinarie parkeringsplatsen, eftersom det kräver minimalt med tid för bilägaren. Laddstolpar vid bostaden efterfrågas mer och mer. Många mäklare anser att värdet på bostadsrättsföreningen ökar om man kan erbjuda laddplatser till de boende.

Vi vill gärna tipsa dig om hur du går till väga för att installera laddplatser för framtidens fordonspark.

1. Undersök intresse och förutsättningar för laddstolpar

Ta reda på intresset bland de boende och kontakta gärna andra bostadsrättsföreningar eller förvaltare för att få tips. Kanske en förening i närheten redan har installerat laddpunkter? Du ska också kontrollera vem som äger marken, och klargöra vem som ska äga laddpunkten.

Kontakta minst två certifierade elinstallatörer som levererar laddstolpar. Leverantörerna kontrollerar att det finns tillräckligt med ledig effekt i elnätet och att fastighetens elsystem klarar av laddstolpar. Begär offerter på helhetslösningar för normalladdning med drift, underhåll och kringutrustning.

Kostnaderna för investering respektive laddning kan fördelas på olika sätt mellan bostadsrättsföreningen och den som laddar bilen. Prata gärna med elinstallatören om det.

Ge sedan ett preliminärt förslag till bostadsrättsföreningens styrelse.
Fråga oss om laddstolpar

2. Välj laddutrustning

Välj kontakt
Det kan verka svårt att välja rätt bland alla olika kontakter. Om du väljer Typ 2-kontakten så gör du rätt, eftersom EU har bestämt att den ska vara standard från år 2017. Man kan enkelt anpassa övriga standarder (USA, Japan) till EU-standard med en adapter.

Anpassa effekten
En hög effekt i laddstolpen innebär snabbare laddning än låg effekt. Normalladdning (3,7 kW–≤ 22 kW) passar bra där bilen står parkerad länge, som i hemmet. Den är också vanligast.

Välj laddpunkt
En laddstation kan innehålla flera laddpunkter. Laddpunkterna kan sitta på en laddbox som sitter på en vägg eller på en stolpe. En laddstolpe utomhus kräver nedgrävd kabel, vilket ökar kostnaderna jämfört med till exempel en laddbox i ett garage. Om bostadsrättsföreningen har motorvärmarstolpar är det ganska lätt att installera uttag för laddning.

Installatören ger gärna ett förslag som passar just din fastighet.

Kommunikation och säkerhet
Laddkabeln både laddar bilen och kommunicerar med bilen om batteriets tillstånd och temperatur. Kontakten låser bilen så att den inte går att starta under laddningen. Man bör även installera en personskyddsbrytare. En belastningsvakt motverkar effekttoppar och kontrollerar att strömmen fördelas rätt mellan fordon och fastighet.

3. Utvärdera offerter

Välj leverantör baserat på offerterna du har fått in.

4. Ansök om bidrag genom Klimatklivet

Om du ansöker om investeringsstöd hos Naturvårdsverket får du inte skriva avtal med leverantör eller påbörja arbetet innan beslutet om stöd är fattat. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare är berättigade till bidrag med högst 50 procent av investeringskostnaden och max 20 000 kronor per laddpunkt.

Fråga oss om laddstolpar

5. Beställ installation och laddstolpar

OBS! Skriv inte avtal med leverantören eller påbörja arbetet innan du fått beslut om bidraget. Låt helst leverantören köpa in all utrustning, eftersom det ger ett garantiansvar så att du kan ställa krav på installatören om produkten går sönder under garantitiden.

6. Följ leverantörens arbete

Beställ gärna anslutning för laddstationen i samråd med leverantören, och kom ihåg att endast certifierade elinstallatörer får dra ledningar. Prata med elbolaget om abonnemang för laddstationerna. Använd helst er befintliga elcentral om den har kapacitet.

När allt är installerat utför leverantören en slutbesiktning. Gör gärna en underhållsplan i samråd med leverantören för att öka livslängden och hålla nere kostnaderna för framtida reparationer.

Mer information om laddstolpar

 

Hälsar Gunnar & Labbe

Fråga oss om laddstationer

Skicka gärna in formuläret så kontaktar vi dig för kostnadsfri rådgivning.

Tags: , , ,

Nyheter
02/04 Är du beredd på framtiden?
25/01 Våra viktigaste frågor om din el
23/01 5 eltips på Elens dag
10/10 Tips för belysning och säker el
28/05 Behöver du elförstärkning?

Prenumerera på våra eltips

* obligatoriskt fält

Visa tidigare kampanjer.