2019-10-10

Tips för belysning och säker el

Trygg belysning och lägre elkostnad med LED
Visst är det svårt att tänka sig samhället utan el? Det mesta vi sysslar med är beroende av att elektriciteten fungerar. Här är våra tre bästa tips för att ha en säker och effektiv elektricitet i fastigheterna.

Belyst, tryggt och billigt

Det blir mörkare ute för varje dag, och det är ett bra läge att se över belysningen. Fastigheternas belysning bör lysa där människor är och under rätt tid, och du kan ställa dig frågan: När ska det lysa just här?

  • Kolla all belysning ute runt fastigheten.
  • Kolla belysning och armaturer i alla gemensamma utrymmen som entré, trapphus, garage, cykelrum och tvättstuga.
  • Kontrollera att tidsstyrningen eller närvarostyrningen fungerar som den ska.

Med LED-belysning minskar elförbrukningen med upp till 80% jämfört med traditionella ljuskällor och armaturer. Dessutom blir underhållskostnaderna lägre eftersom både ljuskällor och kablar håller längre.

Man kan också skapa bra ljusupplevelser och funktioner med till exempel släpljus på hissdörrar och belysning i nischer, punktbelysning på lekställningar och dynamisk ändring av färgen.

Ta gärna hjälp av en behörig elinstallatör för att få förslag för dina fastigheter.


Laddstationer för framtidens fordon

Vill du öka värdet på fastigheten och erbjuda dina hyresgäster att kunna “tanka” billigt? Då kan du installera laddstationer vid fastigheten och få bidrag på upp till 50% av investeringskostnaden.

Vid enskilda parkeringsplatser som tillhör bostadshus finns ofta redan el för motorvärmare framdragen. Då är det ganska enkelt att anpassa utrustningen för laddning av elfordon.

Första steget mot att installera laddstationer är att kontakta en behörig elinstallatör och be om ett möte för att klargöra vilka lösningar som passar din fastighet. Passa på att be om andra tips för t.ex. belysning, energioptimering och besiktning av elanläggningarna för säker el din fastighet.

Bidrag för installationen ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, och som mest 15.000 kronor per laddningspunkt.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats eller ring 010-698 10 00.


Elsäkerheten är viktigast

Fastighetsägare och styrelser i bostadsrättsföreningar är ansvariga för all el i allmänna utrymmen och i eventuella hyresrätter. De ska se till att anläggningen är säker och åtgärda eventuella brister.

Regelbunden besiktning av elanläggningen är viktigt för att ha säker el. Hur ofta den ska besiktas beror på hur den används och är utformad. Be gärna en behörig elinstallatör om råd angående hur ofta du bör besikta anläggningen.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats.

  • Anlita en behörig elinstallatör för att besikta den gemensamma elanläggningen och hyreslägenheter.
  • Tipsa bostadsrättshavare att besikta sina egna elanläggningar.
  • Anlita fastighetsskötare som kollar risker och gör enklare underhåll regelbundet. Bara elinstallatörer som är registrerade hos Elsäkerhetsverket får göra mer avancerat arbete.
  • Håll alla teknikutrymmen välstädade med så lite brännbart materiel som möjligt.

Ladda ner våra foldrar

Vill du veta mer?

Ring oss på 08-5455 3939 eller skicka in formuläret.

Tags: , , , , ,

Nyheter
02/04 Är du beredd på framtiden?
25/01 Våra viktigaste frågor om din el
23/01 5 eltips på Elens dag
10/10 Tips för belysning och säker el
28/05 Behöver du elförstärkning?

Prenumerera på våra eltips

* obligatoriskt fält

Visa tidigare kampanjer.