2020-01-25

Våra viktigaste frågor om din el

Vi får många frågor från fastighetsförvaltare om vad som är viktigast att göra när det gäller elanläggningarna. Vi svarar så gärna på sådana frågor, och ibland ställer vi motfrågor. Här är våra tre viktigaste frågor till fastighetsförvaltare.

Tar du ditt ansvar för säkra anläggningar?

Företag, organisationer och föreningar som äger lokaler med el i är anläggningsinnehavare. Det innebär ett stort ansvar för elanläggningen och att den är säker, används på rätt sätt och att eventuella brister åtgärdas. Om någon skadar sig på anläggningen kan ägaren bli åtalad.

För att ha säker el är det viktigt att göra regelbunden besiktning. Hur ofta anläggningen ska besiktas beror på hur den används och är utformad. Rådgör gärna med en behörig elinstallatör om hur ofta du bör besikta anläggningen.

Tips för säkra elanläggningar

  • Anlita en behörig elinstallatör för att besikta den gemensamma elanläggningen och hyreslägenheters anläggningar.
  • Ha fastighetsskötare som gör enklare underhåll regelbundet. Mer avancerat arbete får bara göras av elinstallatörer som är registrerade hos Elsäkerhetsverket
  • Håll alla teknikutrymmen välstädade med så lite brännbart materiel som möjligt.

Ladda ner vår folder med eltips här. 

Anlitar du bara behöriga elinstallatörer?

Enligt elsäkerhetslagen måste du som beställare kontrollera att elinstallatören är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Det gör du innan du beställer arbetet. Lagen ställer många krav på hur elinstallationer ska utföras och hur den lagstadgade kompetensen säkerställs. Elsäkerhetsverket kontrollerar att företaget följer reglerna. Läs mer här.

Om du är osäker på vilka arbeten som kräver registrerad installatör får du gärna fråga oss.

Kolla elföretaget i förväg på http://kollaelforetaget.se/

Vill du sänka dina elkostnader?

El är ofta en stor kostnad som kan vara svår att budgetera på grund av höjda elnäts- och elhandelspriser. Du kan sänka elkostnaderna med hjälp av energioptimering och modern elteknik.

LED-belysning drar cirka 80% mindre el än traditionella ljuskällor, och dessutom minskar underhållet eftersom både ljuskällor och kablar behöver bytas mer sällan. Ta hjälp av en behörig elinstallatör för tips om just din fastighet. Elinstallatören kan hjälpa dig med energieffektivisering, larm, dörrautomatik, moderna styrsystem för belysning, värme och ventilation och ännu mer.

I Elrätt Idébanken kan du hitta förslag och inspiration inom alla tänkbara områden inom elteknik.

Tips för att sänka elkostnaden

  • LED-belysning minskar både elförbrukningen och underhållet.
  • Moderna insatser för motorvärmare sparar mycket el.
  • KNX-system kan övervaka och styra värme, ventilation, belysning etc.

Ladda ner vår folder med eltips här. 

Vill du veta mer?

Ring oss på 08-5455 3939 eller skicka in formuläret.

Tags: , , ,

Nyheter
02/04 Är du beredd på framtiden?
25/01 Våra viktigaste frågor om din el
23/01 5 eltips på Elens dag
10/10 Tips för belysning och säker el
28/05 Behöver du elförstärkning?

Prenumerera på våra eltips

* obligatoriskt fält

Visa tidigare kampanjer.