Miljöarbete

Energianvändning i byggnader

EU har satt målet att energianvändningen i bebyggelsen ska halveras till år 2050. Det innebär att energianvändningen i befintliga byggnader måste minska radikalt och att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning. Vi vill gärna bidra till dessa viktiga mål. 

Ett energimedvetet utförande i installationer och byggnation är en mycket viktig förutsättning för att vi ska nå klimat- och miljömålen genom att bland annat spara kilowattimmar. 

Installatörsföretagens miljöarbete

Vi är  medlemmar i branschorganisationen Installatörsföretagen med 3.600 medlemsföretag inom el och vvs som installerar, optimerar och kontrollerar fastigheternas värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Installatörsföretagen driver flera projekt inom energieffektivisering och miljö.

 • Tillsammans med andra ledande aktörer inom svensk byggindustri tar man fram utbildningen ”Energibyggare” för energieffektivt byggande.
 • Installatörsföretagen och Energimyndigheten har lanserat webbkursen Energismart installatör
 • Projektet Ekodesign tydliggör vinsten med att använda bästa möjliga teknik. Målet är att ta bort 25 procent av de sämsta produkterna på marknaden. 
 • Installatörsföretagen tar också fram energitips i form av olika broschyrer i takt med att EU inför nya energikrav.

Fastighetsägarnas fokus på hållbarhet

Vi har ramavtal med Fastighetsägarna Service i Stockholm vilket innebär att vi är en kvalitetssäkrad leverantör till deras medlemmar. 

Fastighetsägarna Sverige har stort fokus på hållbarhet och verkar för energieffektiva fastigheter och byggmaterial. De vill att fastighetsägare tar ökat ansvar för bland annat ökad resurseffektivitet i materialanvändning. Målet är en fossilfri bransch. De erbjuder bland annat

 • kurser och samarbetsprojekt till sina medlemmar
 • egna projekt som t.ex. Grönt Hyresavtal
 • Uppförandekod för leverantörer och Certifiering av Miljöinventering Fastigheter (CMF). 

Fastighetsbranschen är en viktig bransch för att uppnå både nationella och globala mål för hållbar utveckling genom att försöka lösa klimatkrisen, minska ojämlikheter och avskaffa extrem fattigdom fram till år 2030. Vi är stolta att få vara med och bidra till detta viktiga arbete. 

Vårt miljöarbete

Det är viktigt för oss för att bidra till samhällets långsiktiga hållbarhet. Vi arbetar dagligen med det vi kan göra för att minska miljöpåverkan, och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt miljöarbete. 

Så gör vi

 • Vi väljer noggrant produkter som påverkar miljön så lite som möjligt. 
 • Vi väljer i första hand produkter vars reservdelar kan bytas ut.
 • Vi väljer i första hand produkter från leverantörer med starkt hållbarhetsarbete som t.ex. Osram och Ledvance
 • Vi källsorterar material som t.ex glimtändare, lysrörskondensator och lysrör både på arbetsplatserna och i kontoret.
 • Vi sorterar förpackningar till förpackningsinsamlingen.
 • Sortera AB hämtar metall, emballage och elektronik  och återvinner det på sin egen anläggning i Jordbro. 
 • Montörerna ska i första hand använda produkter som vi har i lager. 
 • Montörerna ska planera sin arbetsdag så att de får med sig alla nödvändiga produkter till arbetsplatserna.
 • Vi har installerat energisnål LED-belysning med närvarosensor i våra egna lokaler.